Građa računala, prijenos podataka u računalu

Kviz za provjeru znanja iz Ulazno-izlaznog pristupa računalu.