2020-11-11 09:16:32

Korištenje školske sportske dvorane

Obaviještavaju se svi korisnici školske sportske dvorane da se zbog trenutne epidemiološke situacije dvorana neće koristiti još  narednih četrnaest dana.

                                                                                        Ravnateljica:

                                                                                     Jasmina Katunić

 


Osnovna škola Žakanje