2020-10-27 13:30:39

Korištenje školske sportske dvorane

Obavještavaju se svi vanjski korisnici školske sportske dvorane da se zbog trenutne epidemiološke situacije sportska dvorana kroz narednih 14 dana ne može koristiti.

O daljnjem korištenju dvorane svi korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                          Jasmina Katunić

 


Osnovna škola Žakanje