2020-10-19 08:11:36

OŠ Žakanje ponovo prikupila najviše starog tekstila

Pristigli su rezultati druge volonterske akcije sakupljanja tekstila održane u rujnu i listopadu u 12 škola, odnosno školskih zadruga s područja Karlovačke županije. Škola koje je sakupila najviše tekstila ponovno je Osnovna škola Žakanje s ukupno prikupljenih 3250 kg, što iznosi 13,43 kg po učeniku. Druga po redu je Osnovna škola Turanj s ukupno 2060 kg, što iznosi 4,86 kg po učeniku. Treća je Osnovna škola "Slava Raškaj" Ozalj s ukupno 1700 kg, što iznosi 4,76 kg/učeniku. Ukupna količina sakupljenog tekstila u svih 12 škola iznosi: 9530 kg!  Princip izračuna za svaku školu je bio isti i vršen je tako da se ukupna količina sakupljenog tekstila dijelila po ukupnom broju učenika cijele škole (ustanove). Sakupljene količine po školama možete vidjeti i u tablici u prilogu.

Poanta ovih akcija je ukazati na puno veći problem koji postoji u našim zajednicama, a to je problem recikliranja i odvajanja te gospodarenja otpadom. Stoga čestitke svima koji su se uključili. Sljedeća, ujedno i zadnja volonterska akcija je na rasporedu krajem studenog/početkom prosinca, a povodom Međunarodnog dana volontera 5.12., po istom principu kao i sada. O svim detaljima bit ćete naknadno obaviješteni.


Osnovna škola Žakanje