2020-03-24 08:11:19

Tehnička kultura 7 Kamanje 27.3.2020.

7.b - Kamanje
Nastavna jedinica se zove "Hladnjaci" 
U prilogu vam je power point prezentacija. Molim vas da je proučite i iz udžbenika prepišite sažetak. u Prilogu vam šaljem sliku hladnjaka koju trebate nacrtati u bilježnicu i označiti glavne dijelove. Molim vas da nakon što to napravite, poslikate i pošaljete mi. Rok vam je 2 tjedna dakle do 10.travnja 2020. Na taj način ću moći evidentirati da ste izvršili svoj zadatak.
Puno zabave u učenju i ostanite mi zdravo!


Osnovna škola Žakanje